Nelfos Kunnskapsløft

Hensikten med tiltaket er å gjennomføre kompetansehevende aktiviteter innen viktige områder. «Kunnskapsløftet» har tidligere blitt gjennomført i 2018 og 2020. 

Innholdet i 2018 tok utgangspunkt i nye utgaver av NEK 400 og NEK 399. Målgruppen var alle fagarbeidere i medlemsbedriftene og totalt deltok over 10 000 på de fysiske samlingene og nettkursene.

I 2020 var målgruppen vært faglig ledelse. Myndighetene ved Dsb, Dibk og Nkom i stor grad har vært delaktige i form av webinarer og tolkning av regelverk.

Fokusområder i 2021

Aktivitetene i år skal bidra til å redusere antall branner, redusere antall strømgjennomganger og tiltak for å sikre IT-tekniske installasjoner og løsninger.

Eksempelvis inngår forberedende kurs til eksamen innen NEK 405-serien og tiltak innen IT-sikkerhet. Sistnevnte bygger videre på det som ble påbegynt i KL2020.