Kunnskapsløftet 2022

- Brann-, El- og IT-sikkerhet for fremtiden

Nelfos Kunnskapsløft

Hensikten med tiltaket er å gjennomføre kompetansehevende aktiviteter innen viktige områder. «Kunnskapsløftet» har tidligere blitt gjennomført i 2018, 2020 og 2021. 

Innholdet i 2018 tok utgangspunkt i nye utgaver av NEK 400 og NEK 399. Målgruppen var alle fagarbeidere i medlemsbedriftene og totalt deltok over 10 000 på de fysiske samlingene og nettkursene.

I 2020 var målgruppen faglig ledelse. Myndighetene ved Dsb, Dibk og Nkom i stor grad har vært delaktige i form av webinarer og tolkning av regelverk.

Aktivitetene i 2021 satte fokus på Brann-, El- og IT-sikkerhet. 

Fokusområder i 2022

KL-2020 og 2021 har bygget en plattform for kompetanse som er viktig for medlemsbedriftene fremover. Dette vil vi videreføre og følge opp i KL-2022.

KL-2022 bygger på fagområder som vi vet blir viktige fremover. Det vil i hovedsak være områder som NEK 700, Power over Ethernet og IT-sikkerhet, Entrepriser, kontrakter og offentlige anskaffelser, NEK 405 Elkontroll, NEK 405-20 Eltakst og NEK 405 Termografi.

I tillegg vil det være fokus på NEK 399 og NEK 400. Her vil vi sette opp lokale klasseromskurs rundt i Nelfos lokalforeninger i 2. halvår, samt noen webinarer.

Kurstilbudet vil veksle mellom fysiske kurs, webinarer og mye av innholdet vil også bli tilgjengelig i Elflix.