Kunnskapsløftet 2022

- Brann-, El- og IT-sikkerhet for fremtiden

Tidligere kunnskapsløft

Klikk på årstallet for å lese mer.

2020

Målgruppe: Faglig ledelse i medlemsbedriftene.

Innhold: 

  • Del 1: Seminar/webinar som introduserende del til tema
  • Del 2: Webinar med Dsb, Nkom og DiBK som utdypte del 1
  • Dagskurs "Elektrotermografi i praksis"
  • Dagskurs "Ekom og NEK 700"
  • Utvalg av nettkurs

Siden 2020 ble et annerledes år med tanke på arrangementer valgte vi å legge det meste over til webinar, noe som virket å fungere godt.

Totalt ble det gjennomført 66 arrangement med i overkant av 1800 deltakere. Som følge av en snevrere målgruppe kontra i 2018 er antall deltakere normalt.

For nettkurs ble det gjennomført ca. 820 stk fordelt på 5 titler.

Opptak fra webinarene
Digital gjennomføring av arrangementer har gjort det mulig å effektivt gjøre opptak fra innholdet. For hoveddelene (del 1 og del 2) har dette blitt publisert i sin helhet via Min Nelfoside.

Du finner opptakene under "Videoer" og undermenyen "Vis videoer for dine roller". Merk at din konto må ha en tilleggsrolle for å se alle klippene i Kunnskapsløftet 2020. Les guide for tilleggsroller.

Opptakene du kan se er:

Alle arrangementer var uten deltakeravgift for ansatte i medlemsbedriftene.

2018

Målgruppe: Alle elektrofagarbeidere i medlemsbedriftene.

Innhold: 

  • Seminar/kurs i forbindelse med ny NEK 399 og NEK 400 (Last ned presentasjon)
  • Utvalg av relevante nettkurs

Totalt ble det gjennomført 87 lokale seminar/kurs med så vidt over 10 000 deltakere fordelt på 840 virksomheter.

Antall gjennomførte nettkurs ble litt i overkant av 7900 fordelt på 8 ulike titler.

Alle arrangementer var uten deltakeravgift for ansatte i medlemsbedriftene.