Om andre veiledninger

Veiledningene du finner under seksjonen andre veiledninger er ikke en del av Kunnskapsløftet. Vi har allikevel valgt å linke til de fra denne siden fordi vi mener innholdet er høyst aktuelle å få med seg.