Batteriinstallasjoner

  • 31. mai 2022Kl. 13.00–13.40
  • Nova Spektrum Messeveien 8, Lillestrøm
  • Medlem: 500,- Andre: 750,-
  • Påmeldingsfrist 24.05.22

Seminaret vil ta utgangspunkt i Nelfo sin veileder «Batterisystemer i boliger» som fokuserer på risikovurdering og sikkerhetstiltak. Temaer som markedet, prognoser, dokumentasjon og brannsikkerhet vil også bli belyst.

Foredragsholder er Marie Kolderup, Nelfo i rom 1, hall E. 

Se vår side om batteri her

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger