Lanseringsseminar NEK 400:2022

  • 31. mai 2022Kl. 14.00–16.00
  • Nova Spektrum Messeveien 8, Lillestrøm
  • Medlem Nelfo/NK 64: 0,- Andre: 625,-
  • Påmeldingsfrist 24.05.22

NEK og Nelfo har gleden av å presentere NEK 400 i ny utgave, 2022.

På seminaret vil det være en blanding av foredrag og paneldebatt. Leder av NK 64, Dr. ing. Eirik Selvik, vil presentere nyhetene. Dere vil også høre fra Tommy Lundekvam, NEK  og Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, Nelfo. Noen av temaene vil være forankring av N-leder, bruk av DC brytere i solcelleanlegg, Schuko kontakt for elbil lading, verifikasjon av installasjoner, bruk av AFDD, landbruksinstallasjoner, energilagring, ladeklare bygg, lading av elbåter og varsling på overspenningsvern.

Seminaret holdes på Hovedscenen, hall C. 

Program: 

Åpning av seminaret
Fagsjef lavspenning NEK Tommy Lundekvam, og Teknisk direktør Nelfo Jon-Steinar S. Hanstad

Nyheter i NEK 400:2022
Leder NK 64, Dr. ingeniør Eirik Selvik.
• Standardiseringsprosessen
• Editorielle endringer
• Nye krav i del 4 og 5
• Nye krav i del 7 og 8

NEK 400 landbruk og boliginstallasjoner
Teknisk direktør Nelfo Jon-Steinar S. Hanstad
• Økt elsikkerhet i landbruket
• Korrosjon
• Utjevningsforbindelser
• Uttak i boliger

Informasjon fra elsikkerhetsmyndigheten
Senioringeniør Kjetil Solberg, DSB
• DSB sitt elsikkerhets arbeide
• Overgangsordninger

Solstrøm og batteriinstallasjoner
Fagsjef fornybar NEK Kristin Fagerli og Fagsjef Elektroteknikk Nelfo Marie Kolderup
• Utfordringer med DC brytere
• Solcellekabler
• Jordfeilbrytere
• Batteriinstallasjoner

Paneldebatt
I denne paneldebatten åpnes det for spørsmål som er kommet inn i forkant av lanseringsseminaret.

Leder NK 64, Dr. ingeniør Eirik Selvik
Markedssjef Nelfo, Gjermund Hovde
Fagsjef fornybar NEK, Kristin Fagerli
Fagsjef Elektroteknikk Nelfo, Marie Kolderup

 

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger