Nelfo

Innhold

Nød- og reservestrøm - avlyst

Det stilles stadig større krav og forventninger til el-forsyningens tilgjengelighet og leveringssikkerhet. I situasjoner der ekstra forsyning er ønskelig eller påkrevd er det viktig å avklare om det er et nød- eller reservestrømsystem. Det ene eller andre medfører ulike krav til utforming og sikkerhet.Kurset tar utgangspunkt i relevante forskrifter, normer og standarder. Innholdet legger vekt på praktiske eksempler og oppgavesløsing.MålgruppeRådgivere, faglig ansvarlig, saksbehandler og lærere.

Kursinnhold

  • Krav i forskrifter, normer og standarder
  • Begreper og definisjoner
  • Ulike strømkilder (for eksempel UPS og generator)
  • Systemoppbygging
  • Driftscenaria
  • Feilkilder
  • Risikovurdering
  • Oppgaveløsning 
Blir utdelt på kurset:
Deltaker må ta med:
  • NEK 400