Nelfo

Innhold

Kurset legger vekt på å gi innsikt og forståelse av siste versjon av NEK 400, med de endringene som trår i kraft i 2018.Krav til de ulike fordelingssystemene, krav til beskyttelse og jordingsssystemer er sentrale elementer i kurset.

Varighet: 1 dag

Kursinnhold

  • Relevante lover og forskrifter
  • Normens oppbygging
  • Hvordan lese NEK 400?
  • Endringene i NEK 400:2018
  • Sikkerhetskrav (del 4)
  • Valg og montasje av utstyr (del 5)
  • Sluttkontroll og verifikasjon (del 6)
  • Kort om betydningen og nyhetene i NEK 399:2018