Offentlige anskaffelser for Energientreprenører

  • 16. nov 2021til 17. nov 2021
  • Thon Hotel Storo
  • Medlem: 7 060,- Andre: 8 600,-
  • Påmeldingsfrist 02.11.21

I samarbeid med Arntzen de Besche inviterer vi til et to dagers praktiske rettet seminar hvor vi har til hensikt å «guide» elektroentreprenørene gjennom en offentlig konkurranse.

Innhold

Regelverket skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, og samtidig sørge for at oppdragsgiveren opptrer i samsvar med grunnleggende prinsipper. Det er imidlertid et faktum at mange synes regelverket er omfattende og komplekst, og at det er vanskelig å ha oversikt over tilbudsprosessen og hvilke rettigheter man har som tilbyder. Vårt mål er at du som deltaker skal få en større forståelse for de krav som stilles i en offentlig anbudskonkurranse, hvordan risiko i kontrakten håndteres, både før innlevering av tilbud men også løpende underveis i kontraktsfasen.

Tidspunkt: 

16 november 2021 fra 0930 til 1400
17 november 2021 fra 0930 til 1400

Temaene er som følger:

I. Kort oversikt over reglene og rettsgrunnlag
• Anskaffelsesregelverkets anvendelsesområde – Forsyningsforskriftens fleksibilitet
• Grunnprinsipper og øvrige sentrale begrep
• Tilgrensede rettsområder for nettselskaper

II. Hvordan forstå anbudsdokumentene for å utarbeide et konkurransedyktig tilbud?
• Konkurransegrunnlaget
• Kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav
• Kravspesifikasjonen
• Tildelingskriterier og evaluering
• Kontraktsvilkår og underleverandører
• Risikofordeling i kontrakt og mulighet for forbehold og forhandlinger/dialog

III. Kontraktsfasen
• Avrop og lojalitet i rammeavtaler, herunder volumforpliktelser og eksklusivitet
• Endringer i inngåtte kontrakter
• Oppfølgning av mislighold

IV. Begrunnelse, innsyn og klage

V. Håndhevelse av anskaffelsesregelverket

Prisen inkluderer lunsj og kaffepauser. Evt overnatting ordnes av den enkelte. 

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger