Nelfo

Innhold

Medlemsmøte - kvalitet i fremtidens elektroleveranse

Foreløpig agenda
• 11.30-12.15 Lunsj 

• 12.15-12.20 Velkommen
Svein Jåtun Regionsjef Nelfo Sørlandet

• 12.20-12.50 Et blikk inn i fremtidens elektroleveranse
Jon-Steinar S. Hanstad Teknisk direktør Nelfo

• 12.50-13.20 Ny teknologi og leveranser, erfaringer fra DLE 
Magne Håland Avdelingsleder DLE

• 13.20-13.35 Pause og påfyll kaffe 

• 13.35-14.05 Kvalitet sett fra Nkom, fokusområder for fagansvarlig 
Svein Roar Jonsmyr Senioringeniør Nkom

• 14.05-14.35 DSB som myndighetsorgan, oppfølging og konsekvens 
Trond Liestøl Larsen Sjefingeniør DSB

• 14.35-15.00 Eventuelt- veien videre