Nelfo

Innhold

Generalforsamling for NELFO Sørlandet/Sørlandsinstallatørenes Servicekontor (SiS)

Foreløpig program:

15.45 - 16.15     Registrering og litt å bite i

16.15 – 18.00     Medlemsmøte (program for medlemsmøte kommer)

18.00 – 18.15     Påfyll kaffe

18.15 – 19.00     Generalforsamling

19.00                Middag

I henhold til vedtektenes §5, Generalforsamling må forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen være styret i hende senest 15. 01.21.

Forslagene kan sendes enten undertegnede, eller styrets leder Thomas Mumme Osen: tmo@m4-elektro.no

Endelig innkalling med saksdokumenter sendes ut god tid i forkant og senest 14 dager før generalforsamlingen avholdes.