Nelfo

Innhold

NEK 400:2018 (Dagskurs)

Kurset legger vekt på å gi innsikt og forståelse av siste versjon av NEK 400, med de endringene som trådde i kraft i 2018.Krav til de ulike fordelingssystemene, krav til beskyttelse og jordingsssystemer er sentrale elementer i kurset. Målgruppe: Faglig ansvarlig, saksbehandler og montører

Varighet: 1 dag

Kursinnhold

• Oppbygning av norm
• Terminologi og definisjoner
• Fordelingssystemer
• Beskyttelse mot elektrisk sjokk
• Beskyttelse mot termiske virkninger
• Beskyttelse mot overstrøm
• Beskyttelse mot overspenninger
• Valg og montasje av elektrisk utstyr
• Verifikasjon
• Krav til spesielle installasjoner (del 7)
• Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer) og energilagring
• Forsyning av elektriske kjøretøy
• Krav til andre spesielle installasjoner (del 8)
• Forenklet installasjon og stabil strømforsyning med Power over Ethernet (PoE)