Klasseromskurs, Forskrifter og normer

Publisert

Forskrift om maskiner (Maskindirektivet)

 • 22. mar 2023Kl. 09.00–16.00
 • Næringslivets Hus Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
 • Medlem: 4.270,- Andre: 5.560,-

Kurset er en generell gjennomgang av Forskrift om maskiner, og tilhørende norm NEK EN 60204-1. Normen setter krav til utførelsen av det elektriske anlegget på maskinen.

Spørsmål som vil bli belyst: 

-Hva er Forskrift om maskiner (maskindirektivet), og hvordan kan den påvirker vår hverdag?
-Viste du at ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, pumpestasjon, korntørke mm er en maskin,  og skal da ikke dokumenteres iht. FEL/NEK400?
-Vi har kun tilkoblet strømmen, hvem har ansvaret for at maskinen er sikker? 
-Kan vi bli ansvarlig maskinbygger uten selv å være klar over det?
-Hva gjelder når vi går inn på en eksisterende maskin og gjør endringer?
-Hva er kravet til dokumentasjon etter utførte arbeider?

Agenda

 • Formål
 • Håndhevende myndigheter
 • FEL-FEU-FM
 • Virkeområde, hva er en maskin
 • Hvem forskriften retter seg mot
 • Risikovurdering tverrfaglig
 • Samsvarserklæring type IIA og B, og CE-merking
 • Krav til dokumentasjon
 • Forskrift om utførelse av arbeid, når maskinen er satt i drift.
 • Ansvar og rollefordeling
 • Grensesnitt elektrisk installasjon – maskin
 • NEK EN 60 204-1 Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning

  09:00-12:00

  Forelesing, pauser innimellom

  12:00-13:00
  Lunsj

  13:00-16:00

  Forelesning, Pauser innimellom

Målgruppe
Kurset er beregnet montører og saksbehandlere, installatører og rådgivere i elektrobransjen. Men er også for produsenter, leverandører, innkjøpere, vedlikeholdsledere og vedlikeholdspersonell.

Informasjon og avbestillingsregler

 • Det er bindende påmelding og det tas forbehold om endringer.
 • En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.
 • Ved avbestilling mer enn to uker (10 arbeidsdager) før kursets start, gis det full refusjon av innbetalt avgift.
 • Ved avbestilling mindre enn to uker (10 arbeidsdager) før kursets begynnelse, gis det ingen refusjon.
 • Hvis det er behov for endringer, kontakt kursleverandør.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt