Nelfo

Innhold

Store byggherrer og eiendomsforvaltere inviterer til Dialogkonferanse i Næringslivets Hus i Oslo fredag 24. januar klokken 09.00.

Virksomhetene i fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse har ambisjon om sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet i drift, og en felles digital infrastruktur. Nå inviterer de til konferanse for å presentere samarbeidsgruppens behov og motivere markedet til å utvikle fremtidsrettede løsninger.

Samarbeidspartnerne som stiller seg bak behovet og Joint Statement er: Nittedal eiendom KF, Rælingen kommune, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Sykehuset Telemark HF, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Forsvarsbygg, Statsbygg, Norsk Eiendom, buildingSMART, Eier- og forvalterforum, NKF og NMBU.