Nelfo Opplæringskonferanse 2022

  • 8. feb 2022til 9. feb 2022
  • Vulkan Arena
  • Påmeldingsfrist 1. februar 2022

Nelfo Opplæringskonferanse 2022 -Yrkesopplæring i elektrofagene i ei grønn framtid

Tema for konferansen:

Batteriteknologi
Det finnes i dag ikke noe regelverk eller føringer for hvor stort batteri det er lov å installere i boliger. Det finnes heller ingen krav til størrelsen eller brannklassifisering på rommet batteriet skal stå i. Mange installatører har derfor utfordringer med å dimensjonere rommene og batteriinstallasjonene riktig, og dermed ivareta elsikkerheten. Nelfo ønsker å gå foran og lede er forskningsprosjekt på dette området. Prosjektet har til hensikt å teste hvordan ulike batteristørrelser responderer på ulike romstørrelser og brannklassifiseringer ved brann

IT - sikkerhet i elektriske installasjoner
Dette er et omfattende område som får stadig høyere oppmerksomhet i dagens digitaliserte samfunn.  Denne problemstillingen berører også elektriske installasjoner i og med at stadig flere elektriske produkter kobles til nettverk. Det spiller ingen rolle om tilkoblingen er kablet eller trådløs. Så lenge produktet er tilkoblet internett, kan det utsettes for hackerangrep.

Energisparing boliger styrt av strømprisen
I vårt arbeid med læreplaner og studieplaner fremstår teknologi og bærekraftig utvikling som viktige elementer. I dette ligger et skifte fra fossil energi til fornybar energi samtidig som reduksjon i bruk av alle former for energi er viktige politiske virkemidler for å nå klimamålene. For å få til dette trenger vi flere virkemidler. Dette vil blant annet dreie seg om å bygge ut mer fornybar energi som sol og vind, men også at den enkeltpersoner eller virksomheter må spare energi.

Rollemodeller og nettverk 

Elektrobransjen er sammen med byggfagene og mange fag innenfor industrien svært mannsdominerte. Nelfo har sammen med El og IT Forbundet i årevis arbeidet for å øke kvinneandelen i elektrofagene, men har ikke lykkes fullt ut. Solberg-regjeringen lanserte nylig en egen likestillingsstrategi «Strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked» Nelfo og El og IT forbundet kan ikke se mange spor til denne strategien i den nye regjeringsplattformen knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked, særlig for yrkesfagene. Nelfo har sammen med El og IT Forbundet startet opp et prosjekt for å etablere rollemodeller i elektrobransjen over hele Norge. Prosjektet har som mål at det er fylkene som skal administrere dette arbeidet og at bedriftene stiller med rollemodeller. Prosjektet vil i første omgang gjennomføres i Trøndelag og Oslo. Oppgaven til rollemodellene er å besøke ungdomskoler for å gi riktig og god informasjon om alle fag og yrker innenfor elektro og datateknologi.

Fagfornyelse, tilbudsstruktur og betydningen av nye læreplaner
I tillegg til de nevnte temaene vil vi gå dypere inn i det nye læreplanverket som er et resultat av fagfornyelsen. Her vil vi drøfte hvordan det nye «digitale» læreplanverket kan brukes i skole og bedrift. Læreplanen er dessuten vesentlig endret, i form og innhold, og som igjen må skape endringer i undervisningen, både i skole og bedrift.

Med forbehold om endringer i programmet. 


Praktisk info: 
-Konferansen varer fra 8. februar 09.30 til 9. februar 14.00. 
-Om kvelden 8. februar blir blir det Tapas på Torget i Mathallen på Vulkan (egen avkrysning i påmeldingsskjema). 
-Vi har holdt av rom 8. - 9. februar ved Scandic Vulkan (rett ved) eller Scandic Oslo City (15 min å gå). Hvis du ønsker å benytte deg av dette kan du bestille rom i påmeldingsskjema, men betaler selv på hotellet.