Nelfos årskonferanse 2022

8. november 09.00 - 22.00, Hotel Bristol, Oslo

Program

Nelfos Årskonferanse 2022

Programmet oppdateres fortløpende

09.0010.00
Registrering
Besøk våre utstillere.
10.0011.00
DEL 1 • Er vi Norges mest bærekraftige bransje?
Hvordan står det til med bærekraftsarbeidet i små og store bedrifter i vår bransje? Vi presenterer Nelfos rapport om bærekraft i elektrobransjen.
Velkommen

Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo

Presentasjon av programmet

Selda Ekiz, programleder

Regjeringens ambisjoner innen bærekraft

Kjersti Bjørnstad, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet

Presentasjon av Nelfos bærekraftsrapport

Merethe Wiel, Director, Head of Sustainability Services i BearingPoint

Panelsamtale: Hva må bransjen gjøre?

Selda Ekiz, ordstyrer
Merethe Wiel, BearingPoint
Kristian Enger, NHO
Jonas Normann, Schneider Electric
Truls Gulowsen, leder for Naturvernforbundet

11.0011.30
Pause
Besøk våre utstillere.
11.3013.00
Del 2 • Vi gjør det grønne skiftet mulig
Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv, noen må gå foran å vise vei. Det gjør mange av Nelfos medlemmer hver dag. I denne sesjonen skal du få møte noen av dem.
Klimabarometeret 2022

Befolkningens holdninger til klima og klimapolitikk.

Eva Fosby Livgard, Associated director Kantar

Klima- og miljøvennlige boliger

Karen Byskov Lindberg, Aneo

Klima og miljø i byggsektoren

Pål B. Oroszko, leder teknisk fagteam i Entra

Klima og miljø i offentlige innkjøp

Veronica Sund, miljørådgiver i Bymiljøetaten i Oslo kommune 

Hvordan dokumentere bærekraft?

Viel Sørensen, sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse

13.0014.00
Lunsj
14.0015.15
Del 3 • Markedsmulighetene i bærekraft
Er det bare de største bedriftene som kan tjene penger på å selge klimavennlige løsninger eller FNs bærekraftsmål en eneste stor forretningsplan for alle?
Miljøvennlig nettutbygging

Jan Torstensen, administrerende direktør hos LOS Cable Solutions AS

Second life batterier og sirkulærøkonomi

Leif E. Rønning, Sales- and Business Development Manager at ECO STOR

Fremtidens klimavennlige boliger

Kristian Lyngmo, Head of Professional Sales i Futurehome

Hva betyr bransjens løsninger i det store bildet?

Innledning til panelsamtale ved Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo

Panelsamtale: Rammevilkår for bærekraftig business

Partienes ungdomspolitikere i samtale med Tore Strandskog.

  • Alberte Tennøe Bekkhus, Rød Ungdom
  • Jan Halvor Vaag Endrer, AUF
  • Synnøve Kronen Snyen, Sosialistisk Ungdom
  • Simen Velle, FpU
  • Ola Svenneby, Unge Høyre
15.1515.45
Pause
Besøk våre utstillere.
15.4517.15
Del 4 • Hvordan skal vi bli en mer inkluderende bransje?
Vi snakker med bedrifter om hva de mener bør gjøres for at elektrobransjen skal bli en bransje for alle.
Hva gjør vi for å sikre at de produktene vi bruker i det grønne skiftet er bærekraftig produsert?

Selda Ekiz i samtale Carl Christian Strømberg, administrerende direktør i Solcellespesialisten om hvordan de jobber for etisk forsvarlig produksjon av solcellepaneler.

Hvordan jobber bedriftene med inkludering?

Presentasjon av undersøkelse om bedriftenes arbeid med inkludering og rekruttering av kvinner.

Torunn Sirevaag, seniorrådgiver for strategi, analyse og teknologi i NHO

Hvordan er det å jobbe som eneste jente i en elektrobedrift?

Heidi Lie, Bravida og Montørjentene

Hvordan skal elektrobransjen tiltrekke seg flere kvinner?

Programleder Selda Ekiz i samtale med Nina Hansen, administrerende direktør i JM Hansen AS, Atle Mørch Sjølie, HR Leader Development i Caverion og Svein Harald Larsen, fagsjef for utdanning i Nelfo, Sandra Åberg Kristiansen, ungdomsleder i EL og IT Forbundet.

Gagama Elektro AS har en plan. 14 prosent av de ansatte skal være kvinner. Hvordan jobber de?

Inger Lise Svendsen, markeds- og HMSK-sjef i Gagama Elektro AS

Hvordan skape en bedriftskultur for mangfold?

Hans Oscar Molvær, daglig leder i EL 24

Hvordan kan VG3 i skole-elevene bli en ressurs for elektrobransjen?

Og hvordan kan bedriftene med enkle grep inkludere flere? Bjørnholt videregående skole i Oslo deler sine erfaringer.

Ramyar Baban, avdelingsleder elektrofag på Bjørnholt videregående skole

17.1518.30
Mingling
Forfriskninger og besøk i utstillingen.
18.3022.00
Middag
Servering av 3-retters festmiddag.