Nelfo

Innhold

Webinar - NEK 400 (dagskurs)

 • 17. feb 2021Kl. 09:00–16:00
 • Webinar i Microsoft Teams
 • Medlem: 3.400,- Andre: 4.580,-
 • Påmeldingsfrist 15. februar

Dette kurset legger vekt på å gi innsikt og forståelse av siste versjon av NEK 400, med de endringene som trår i kraft i 2018. Krav til de ulike fordelingssystemene, krav til beskyttelse og jordingsssystemer er sentrale elementer i kurset.

Kursinnhold

Varighet: 1 dag
 • Relevante lover og forskrifter
 • Normens oppbygging
 • Hvordan lese NEK 400?
 • Endringene i NEK 400:2018
 • Sikkerhetskrav (del 4)
 • Valg og montasje av utstyr (del 5)
 • Sluttkontroll og verifikasjon (del 6)
 • Kort om betydningen og nyhetene i NEK 399:2018