Nelfo

Innhold

Webinar - Manuell prosjektering

  • 2. feb 2021til 4. feb 2021
  • Webinar i Microsoft Teams
  • Medlem: 7.650,- Andre: 8.665,-

Kurset omfatter fordypning i elektrotekniske beregninger. Vi fokuserer på manuelle beregninger av elektriske lavspenningsinstallasjoner, og gjør deg i stand til å ta begrunnede valg i prosjektering og utførelse. Kurset gir et godt grunnlag for videre prosjektering med Febdok.

Kursinnhold

Målgruppe:

Faglig ansvarlig, saksbehandler, rådgivere, montører, lærere.
(God forberedelse til elektroinstallatørprøven)

Varighet: 3 dager
  • Ulike fordelingssystemer
  • Dimensjonering av ledere og vern
  • Kortslutningsberegninger
  • Krav i fel og NEK 400
  • Selektivitetsanalyse
  • Valg av utstyr