Nelfo

Innhold

Lønnsomhet i Nelfo-bedriftene

Hva er fortjenesten i Nelfo-bedriftene og hvorfor?

Hvorfor er noen bedrifter mer lønnsomme enn andre?

Snittet for Nelfo-bedriftene er 7,6 prosent fortjeneste. Hva gjør bedriftene som har bedre resultat enn gjennomsnittet? Se vår video og les Lønnsomhetsrapporten.

Lønnsomhetsrapporten

I 2019 opplevde flere i elektrobransjen økt omsetning, men resultatet var fallende sammenlignet med tidligere år. Det viser Nelfos lønnsomhetsrapport. Årets koronakrise er ikke med i disse tallene. Lønnsomhetsrapporten er kun tilgjengelig for daglig ledere i Nelfo-bedrifter.