Program

Nelfos Årskonferanse 2022

Programmet oppdateres fortløpende

10.0011.15
DEL 1 • Er vi Norges mest bærekraftige bransje?
Hvordan står det til med bærekraftsarbeidet i små og store bedrifter i vår bransje? Vi presenterer Nelfos rapport om bærekraft i elektrobransjen.
Velkommen

Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo

Presentasjon av programmet

Selda Ekiz, programleder

Regjeringens ambisjoner innen bærekraft

Kjersti Bjørnstad, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet

Presentasjon av Nelfos bærekraftsrapport

Merethe Wiel, Director, Head of Sustainability Services i BearingPoint

Panelsamtale: Hva må bransjen gjøre?

Tore Strandskog, ordstyrer
Merethe Wiel, BearingPoint
Kristian Enger, NHO
Jonas Normann, Schneider Electric
Truls Gulowsen, leder for Naturvernforbundet

11.1511.45
Pause
11.4513.00
Del 2 • Vi gjør det grønne skiftet mulig
Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv, noen må gå foran å vise vei. Det gjør mange av Nelfos medlemmer hver dag. I denne sesjonen skal du få møte noen av dem.
Klima og miljø i byggsektoren

Pål B Oroszko, leder teknisk fagteam i Entra

Klima og miljø i offentlige innkjøp

Veronica Sund, miljørådgiver i Bymiljøetaten i Oslo Kommune 

Klima- og miljøvennlige boliger

Karen Byskov Lindberg, Aneo

13.0014.00
Lunsj
14.0015.15
Del 3 • Markedsmulighetene i bærekraft
Er det bare de største bedriftene som kan tjene penger på å selge klimavennlige løsninger eller FNs bærekraftsmål en eneste stor forretningsplan for alle?
Miljøvennlig nettutbygging

Jan Torstensen, administrerende direktør hos LOS Cable Solutions AS

Second life batterier og sirkulærøkonomi

Leif E. Rønning, Sales- and Business Development Manager i ECO STOR

Fremtidens klimavennlige boliger

Kristian Lyngmo, Head of Professional Sales i Futurehome

Hva betyr bransjens løsninger i det store bildet? Innledning til panelsamtale

Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo

Panelsamtale: Rammevilkår for bærekraftig business

Partienes ungdomspolitikere i samtale med Selda Ekiz

15.1515.45
Pause
Besøk gjerne våre utstillere
15.4517.00
Del 4 • Hvordan skal vi bli en mer inkluderende bransje?
Hva kan vi gjøre for å skape mer mangfold i bransjen. Vi snakker med bedrifter om hva de mener bør gjøres for at elektrobransjen skal bli en bransje for alle.
Hva gjør vi for å sikre at de produktene vi bruker i det grønne skiftet er bærekraftig produsert?

Selda Ekiz i samtale med Solcellespesialisten om hvordan de jobber for etisk forsvarlig produksjon av solcellepaneler

Hvordan jobbe bedriftene med inkludering?

Presentasjon av undersøkelse om bedriftenes arbeid med inkludering og rekruttering av jenter.

Torunn Sirevaag, seniorrådgiver for strategi, analyse og teknologi i NHO

Hvordan er det å jobbe som eneste jente i en elektrobedrift?

Heidi Lie fra Montørjentene

Hvordan skal elektrobransjen tiltrekke seg flere jenter?

Programleder Selda Ekiz i samtale med Nina Hansen, administrerende direktør i JM Hansen AS, Atle Mørch Sjølie, HR Leader Development i Caverion og Svein Harald Larsen, fagsjef for utdanning i Nelfo.

Gagama Elektro AS har en plan. 14 prosent av de ansatte skal være kvinner. Hvordan jobber de?

Inger Lise Svendsen, markeds- og HMSK-sjef i Gagama Elektro AS

Hvordan skape en bedriftskultur for mangfold?

Hans Oscar Molvær, daglig leder i El 24