Nelfos Teknologikonferanse 2023

9. – 10. mai på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo

Møt fremtidens teknologi

- Vi skal løfte teknologiblikket og bre ut det faglige innholdet. Vi vil se på viktige områder som vil prege vår bransje de nærmeste årene. Dette er årets viktigste møteplass for elektrobransjen, sier teknisk direktør Jon Steinar Hanstad i Nelfo. 

Konferansen, som blir gjennomført på Radisson Blu Plaza i Oslo 9. og 10. mai, ser på markedsmuligheter og utfordringer. Teknologiutviklingen går raskt på områder som smarthus- og skyløsninger, IoT og 5G. Vi setter søkelyset på trender som vil påvirke bransjen:

 • Solenergi- og batterimarkedet er i sterk vekst
 • Mikrogrid vil snu opp ned på energiforsyningen
 • El- og ekom-installasjonene blir stadig smartere og mer integrert.
 • Stadig flere smartere produkter blir koblet til nettet setter cybersikkerheten på prøve
Standardisering og regelverk

Standardisering og regelverk blir også et viktig tema på Nelfos Teknologikonferanse. I fjor kom eksempelvis den siste versjonen av NEK 400. Her skal Dr. Ing Eirik Selvik som leder NK 64, snakke om hvilke områder de skal arbeide med når det gjelder NEK 400:2026. Vi har invitert Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, (Nkom), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Det er gråsoner mellom de ulike regelverkene disse forvalter, eksempelvis på hvordan DiBK ser på solcelleanlegg som en del av bygningskroppen, noe som kompliserer bransjens hverdag.

Meld deg på

Vi gjennomførte vår første Elsikkerhetskonferanse i 1999. Dette er en innarbeidet møteplass for alle som arbeider med elektroteknikk, både Nelfo-medlemmer, DLE, rådgivere, produsenter, leverandører, e-verk, skoleverket, byggeiere, eiendomsselskaper, kommuner og myndigheter. Her har tusenvis av elektrofagfolk oppdatert seg på utviklingen i bransjen. Det skal de også gjøre på årets konferanse. Faglig påfyll og oppdatering er nødvendig i en bransje som er i kontinuerlig utvikling.

Meld deg på her

Målgrupper

 • elinstallatører
 • rådgivere
 • faglig ansvarlige
 • saksbehandlere
 • prosjektledere
 • faglærere i elektro
 • jobber hos grossister
 • nettselskaper
 • leverandører
 • og på annen måte jobber med elektroteknikk

Innlederne er eksperter innen sine felt og du skal sitte igjen med relevant kunnskap du får bruk for i ditt daglige arbeid.

Selv om det faglige står i første rekke på på Nelfos Teknologikonferanse, blir det også tid til erfaringsutveksling med gode bransjekolleger, mingling i messeområdet med 40 entusiastiske utstillere og festmiddag med god mat og drikke.