Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Innhold

Elkontroll Bolig (NEK 405-2)

Kurset tar for seg å kunne foreta kontroll av eksisterende installasjon i en bolig, samt kjenne til hvilket juridisk ansvar du som kontrollerende har. Etter gjennomført kurs er du godt forberedt til å bestå eksamen, nærmere beskrevet nedenfor.