Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Innhold

Grunnleggende EX for elektropersonell

Kurset tar utgangspunkt i relevante forskrifter, normer og direktiver. Etter endt kurs skal du kunne forutse farene ved elektriske installasjoner i EX-områder. Kursbeviset kan brukes til å dokumentere tilleggskompetanse for å utføre installasjons- og vedlikeholdsarbeid.

Kursinnhold

Varighet: 1 dag
  • Definisjoner av Ex-områder
  • Sentrale forskrifter og normer
  • Atex direktiver
  • Eksplosjonsfare som skyldes væske, damp, gass eller støv
  • Installasjonsproblematikk
  • Utstyrsproblematikk
  • Tetningsproblematikk
  • Dokumentasjon

Målgruppe

Faglig ansvarlig, saksbehandlere, ingeniører, tilsynspersonell, montører.