Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Innhold

Jordingssystemer

Kursets mål er å avklare spørsmål og å skape forståelse for ulike prinsipper og praktiske løsninger i jordingssystemer.