NEK 400:2018 (dagskurs)

Dette kurset legger vekt på å gi innsikt og forståelse av siste versjon av NEK 400, med de endringene som trår i kraft i 2018. Krav til de ulike fordelingssystemene, krav til beskyttelse og jordingsssystemer er sentrale elementer i kurset.

Kursinnhold

Varighet: 1 dag
 • Relevante lover og forskrifter
 • Normens oppbygging
 • Hvordan lese NEK 400?
 • Endringene i NEK 400:2018
 • Sikkerhetskrav (del 4)
 • Valg og montasje av utstyr (del 5)
 • Sluttkontroll og verifikasjon (del 6)
 • Kort om betydningen og nyhetene i NEK 399:2018

 

Målgruppe

Faglig ansvarlig, saksbehandler, rådgivere, montører, lærere.
(God forberedelse til elektroinstallatørprøven)

Relevante nettkurs

  1. Bolignormen NEK 400:823

   Dette kurset gir deltakeren innsikt i hva FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, §16 mener med «egnet til den forutsatte bruk» og hvordan NEK 400 – 8 – 823 legger konkrete føringer for hvordan dette skal oppfylles i en bolig.

  2. NEK 400:2018 - endringer

   Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til NEK 400, oppbygning og struktur. Kurset kommer ikke til å ta for seg hele NEK 400: 2018, men er ment som en rask oppdatering i de viktigste endringene fra 2014.