Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Innhold

Forberedelse til elektroinstallatørprøven

Kurset skal forberede deg til å avlegge elektroinstallatørprøven. Selve gjennomføringen er inndelt i to hovedmoduler med noen ukers mellomrom. Ca. 2 uker i forkant av modul 1 og mellom modulene får du tilgang til oppgaveeksempler, flervalgsdatabase og liste over relevant lesestoff.

Modul 1 - varighet 3 dager

Introduksjon med fokus på hvordan du på best mulig måte skal forberede deg til å avlegge prøven. Vi ser nærmere på relevant regelverk og skjerper inn mot å tenke som en faglig ansvarlig. Oppgaveløsning og diskusjon av problemstillinger er gjennomgående i kurset.

Modul 2 - varighet 2 dager

Denne delen gjennomføres tett opp mot selve eksamen. Vi frisker opp relevant regelverk og avklarer eventuelle spørsmål fra modul 1. Hovedfokus er å spisse tankesett inn mot oppgavebesvarelse.

Relevante lover, forskrifter og normer

 • Eltilsynsloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner
 • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
 • Forskirft om elektroforetak mv.
 • Forskrift om sikkerhet ved ...
 • NEK 399
 • NEK 400
 • NEK 439

Kursavgiften inkluderer

 • Lunsj og kaffe/frukt alle dager
 • Tilgang til flervalgsdatabase
 • Oppgaver med løsningsforslag mellom modulene
 • Leseliste og veiledninger