Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Innhold

Prosjektledelse 1: Planlegging, styring og oppfølging

Dette kurset gir deg god forståelse av og legger vekt på metoder og verktøy som sikrer bevisste valg for effektiv planlegging, oppfølging og styring av oppdragene.  Kurset fokuserer på effektivisering i gjennomføringen, forbedret lønnsomhet, tilfredse kunder og fornøyde og produktive medarbeidere.