Forskrift om maskiner (Maskindirektivet)

Kurset er en generell gjennomgang av Forskrift om maskiner, og tilhørende norm NEK EN 60204-1. Normen setter krav til utførelsen av det elektriske anlegget på maskinen.
Kursinnhold

Varighet: 1 dag
 • Formål
 • Håndhevende myndigheter
 • FEL-FEU-FM
 • Virkeområde, hva er en maskin
 • Hvem forskriften retter seg mot
 • Risikovurdering tverrfaglig
 • Samsvarserklæring type IIA og B, og CE-merking
 • Krav til dokumentasjon
 • Forskrift om utførelse av arbeid, når maskinen er satt i drift.
 • Ansvar og rollefordeling
 • Grensesnitt elektrisk installasjon – maskin
 • NEK EN 60 204-1 Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning

Målgruppe

Montører og saksbehandlere, installatører og rådgivere i elektrobransjen, produsenter, leverandører, innkjøpere, vedlikeholdsledere og vedlikeholdspersonell.

 1. 1. september 2022,

  Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

  Forskrift om maskiner (Maskindirektivet)

  Kurset er en generell gjennomgang av Forskrift om maskiner, og tilhørende norm NEK EN 60204-1. Normen setter krav til utførelsen av det elektriske anlegget på maskinen.

Installatørens rolle i forhold til maskinleveranser og i modulbygg

Kurset skal gi en oversikt over regelverket, kravet til dokumentasjon og ansvarsfordelingen innen de to ulike leveransene. Innhold: Forskrift om maskiner, Delmaskin, Samsvarserklæringer, Maskinleverandør og Installatørens rolle og ansvar