Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Alt om fel og NEK 400

Kurset fokuserer på forskrift og norm for planlegging og utførelse av elektriske lavspenningsanlegg. Hensikten med kurset er å gi en økt forståelse av regelverket, slik at du etter endt kurs kan gjøre gode faglige vurderinger basert på NEK 400.

Kursinnhold

Varighet: 3 dager
 • Formål/hensikt med regelverket
 • Dokumentasjon
 • Risiko
 • Oppbygning av normen
 • Maskiner
 • Definisjoner
 • Beskyttelse
 • Nettsystemer
 • Ytre påvirkning
 • Valg av utstyr
 • Jording og utjevning
 • Spesielle områder
 • Elbiler
 • Merking
 • Bolig

Målgruppe

Faglig ansvarlig, saksbehandler, rådgivere, montører, lærere.
(God forberedelse til elektroinstallatørprøven)

Relevante nettkurs