Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Elektriske installasjoner i medisinske områder

Kurset tar for seg planlegging, valg av utstyr og utførelse av elektriske installasjoner i medisinske områder.

Kursinnhold

Varighet: 1 dag
  • Definisjon av medisinske områder (operasjonssaler, legesentre, veterinærsentre, tannlegekontorer, med mer)
  • Gruppe 1 og 2 områder
  • Forskrifter, krav og aktuelle normer
  • Jordingsutfordringer
  • Nød- og reservestrøm
  • Overvåking og varsling
  • Dokumentasjon

Målgruppe

Faglig ansvarlig, teknisk personale på sykehus, saksbehandlere, montører, driftsledere, lærere, tilsyn.

Relevante nettkurs