Elektriske installasjoner i medisinske områder

Kurset tar for seg planlegging, valg av utstyr og utførelse av elektriske installasjoner i medisinske områder.

Kursinnhold

Varighet: 1 dag
 • Definisjon av medisinske områder (operasjonssaler, legesentre, veterinærsentre, tannlegekontorer, med mer)
 • Gruppe 1 og 2 områder
 • Forskrifter, krav og aktuelle normer
 • Jordingsutfordringer
 • Nød- og reservestrøm
 • Overvåking og varsling
 • Dokumentasjon

Målgruppe

Faglig ansvarlig, teknisk personale på sykehus, saksbehandlere, montører, driftsledere, lærere, tilsyn.

Relevante nettkurs

  1. NEK 400:2018 - endringer

   Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til NEK 400, oppbygning og struktur. Kurset kommer ikke til å ta for seg hele NEK 400: 2018, men er ment som en rask oppdatering i de viktigste endringene fra 2014.