Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Elkontroll i praksis

Et praktisk rettet kurs om rapportskriving som tilfredsstiller kravene i NEK405-3 elkontroll næring. Her vil du få en klargjøring av hva som er et elektroavvik, og hvordan avvik kan hjemles.

Relevante nettkurs