Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Elkontroll Næring (NEK 405-3)

Kurset tar for seg krav i sentrale deler av forskrifter og normer, og gjør deg best mulig egnet til å foreta en kontroll av et næringsbygg.

Vi tilbyr nå fri prøveperiode av Nelfo Integrator for alle  som har deltatt på kursene i NEK 405-serien;  Elektrotermografi, Elkontroll Bolig og Elkontroll Næring.

Nelfo Integrator er en totalløsning som dekker behovet for dokumentasjon. Består av modulene Nelfo Internkontroll (NIK), Internkontroll kunde (IKK), Styringssystem for Plan- og Bygningsloven (PBL) og Forvalting, Drift og Vedlikehold (FDV).

Se mer informasjon her

Kursinnhold

Varighet: 2 dager

(Evt. eksamen næring kl. 12-16.30 dag 2. Kandidater som skal ha eksamen i elkontroll næring får 4 timer til disposisjon på førstegangssertifisering, og 3 timer på omprøve caseoppgaver)

 • Fordypning i sentrale deler av forskrifter og normer
 • Siste endringer i relevante forskrifter og normer
 • Ansvar
 • Vanlige feil og mangler
 • Gangen i en periodisk kontroll
 • Sjekklister
 • Rapportskriving
 • Oppgraderingsmuligheter
 • Sertifisering foretas av den enkelte via NEMKO eller DNV.

Eksamen

Huskeliste dersom du skal gjennomføre sertifiseringseksamen

 • Legitimasjon (førerkort eller pass)
 • Dokumentasjon av fagbrev
 • Dokumentasjon av praksis fra minimum 1 års bolig installasjon
 • Bærbar PC
 • Send søknadsskjema til NEMKO/DNV før kursstart. Det gis 15% rabatt til Nelfomedlemmer, se mer her

NB: Husk det er viktig at både i 405-3 næringskurset og på eksamen (for de som skal ta denne) så blir det bruk for å ha med alle utgavene av NEK 400 siden 1998 og frem til i dag.

Målgruppe

Faglig ansvarlig, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, saksbehandlere, montører og lærere.

Relevante nettkurs