Elkontroll Næring (NEK 405-3)

Kurset tar for seg krav i sentrale deler av forskrifter og normer, og gjør deg best mulig egnet til å foreta en kontroll av et næringsbygg.

Vi tilbyr nå fri prøveperiode av Nelfo Integrator for alle  som har deltatt på kursene i NEK 405-serien;  Elektrotermografi, Elkontroll Bolig og Elkontroll Næring.

Nelfo Integrator er en totalløsning som dekker behovet for dokumentasjon. Består av modulene Nelfo Internkontroll (NIK), Internkontroll kunde (IKK), Styringssystem for Plan- og Bygningsloven (PBL) og Forvalting, Drift og Vedlikehold (FDV).

Se mer informasjon her

Kursinnhold

Varighet: 2 dager

(Evt. eksamen næring kl. 12-16.30 dag 2. Kandidater som skal ha eksamen i elkontroll næring får 4 timer til disposisjon på førstegangssertifisering, og 3 timer på omprøve caseoppgaver)

 • Fordypning i sentrale deler av forskrifter og normer
 • Siste endringer i relevante forskrifter og normer
 • Ansvar
 • Vanlige feil og mangler
 • Gangen i en periodisk kontroll
 • Sjekklister
 • Rapportskriving
 • Oppgraderingsmuligheter
 • Sertifisering foretas av den enkelte via NEMKO eller DNV.

Eksamen

Huskeliste dersom du skal gjennomføre sertifiseringseksamen

 • Legitimasjon (førerkort eller pass)
 • Dokumentasjon av fagbrev
 • Dokumentasjon av praksis fra minimum 1 års bolig installasjon
 • Bærbar PC
 • Send søknadsskjema til NEMKO/DNV før kursstart

NB: Husk det er viktig at både i 405-3 næringskurset og på eksamen (for de som skal ta denne) så blir det bruk for å ha med alle utgavene av NEK 400 siden 1998 og frem til i dag.

Målgruppe

Faglig ansvarlig, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, saksbehandlere, montører og lærere.

 1. 2. - 3. november 2022,

  Webinar i Microsoft Teams

  Webinar - Elkontroll Næring NEK 405-3

  Kurset tar for seg krav i sentrale deler av forskrifter og normer, og gjør deg best mulig egnet til å foreta en kontroll av et næringsbygg.

Relevante nettkurs

  1. NEK 400:2010 - endringer

   Kurset omfatter NEK 400, oppbygning og struktur samt ha fått god oversikt over de viktigste endringene som skiller gammel NEK 400:2006 fra ny NEK 400:2010.

  2. NEK 400:2014 - endringer

   Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til NEK 400, oppbygning og struktur samt ha fått god oversikt over de viktigste endringene som skiller gammel NEK 400:2010 fra ny NEK 400:2014

  3. NEK 400:2018 - endringer

   Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til NEK 400, oppbygning og struktur. Kurset kommer ikke til å ta for seg hele NEK 400: 2018, men er ment som en rask oppdatering i de viktigste endringene fra 2014.

  4. Måleteknikk for sluttkontroll

   Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til myndighetens krav til dokumentasjon og sluttkontroll av et elektrisk anlegg. Deltakeren skal også kjenne til hvordan sluttkontrollmålinger utføres ved hjelp av en installasjonstester, samt være i stand til å vurdere måleresultater.