Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Grunnleggende Ex for elektropersonell

Kurset tar utgangspunkt i relevante forskrifter, normer og direktiver. Etter endt kurs skal du kunne forutse farene ved arbeid på elektriske installasjoner i Ex-områder.

Kursbeviset kan brukes til å dokumentere tilleggskompetanse i henhold til «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr» (FEK).

Kurset gir også grunnlag og kompetanse for en eventuell fremtidig IECEx CoPC (Certificate og Personnell Competence Scheme) sertifisering hos autorisert organ (CB).

Kursinnhold

Varighet: 2 dager


• Sentrale forskrifter, direktiver og myndigheter
• Brann og eksplosjons egenskaper relatert til væske, damp, gass eller støv
• Ex Soner og områdeklassifisering
• NEK420-Serien
• Beskyttelses prinsipper og beskyttelse nivåer (EPL) Gass/støv
• Ex Merking utstyr og installasjoner
• Installasjons –og utstyrsproblematikk
• Tennkilde kontroll
• Dokumentasjon
• Kort gjennomgang av inspeksjon og vedlikehold i Ex områder.

Kurset er bygget på NEK 420A del 1 (IEC 60079-14) og tar for seg landbasert Ex-installasjon.
På forespørsel kan regelverket og Ex standarder for offshore IEC 61892-7, NORSOK og Marine IEC 60092-serien også gjennomgås.

Målgruppe

Faglig ansvarlig, saksbehandlere, ingeniører, tilsynspersonell og montører.