Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Jordingssystemer

Kursets mål er å avklare spørsmål og å skape forståelse for ulike prinsipper og praktiske løsninger i jordingssystemer.

Relevante nettkurs

  1. Måleteknikk for sluttkontroll

    Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til myndighetens krav til dokumentasjon og sluttkontroll av et elektrisk anlegg. Deltakeren skal også kjenne til hvordan sluttkontrollmålinger utføres ved hjelp av en installasjonstester, samt være i stand til å vurdere måleresultater.