Nelfoskolen – din kompetansepartner

Fagopplæring, etterutdanning og kurs

Solcelleinstallasjoner

Solcelleinstallasjoner har utviklet seg enormt de siste årene. Det har blitt et viktig område for elektrobedriftene, spesielt med tanke på ansvar og kompetanse. Enda mer aktuelt er temaet nå med nyhetene i NEK 400:2022.

Kurset gjør deg kjent med komponentene i en solcelleinstallasjon og hva du som installatør/elektriker må være spesielt oppmerksom på.

Komplett opplæringspakke

Etter å gjennomgått den tekniske veilederen på solcelleinstallasjon anbefaler vi at du tar kursene i følgende rekkefølge for en komplett opplæringspakke:

1. Innføring i solcellekraft (Nettkurs)

2. Solcelleinstallasjoner (Webinar)

3. Dokumentasjon av solcelleinstallasjoner (Webinar)

Kursinnhold

Varighet: 1 dag
  • Hva er regelverket for solcelleinstallasjoner?
  • Hvilke komponenter inngår i en solcelleinstallasjon?
  • Hvordan velge og sette sammen komponenter?
  • Hva må utføres av registrert el virksomhet?
  • Hvilke risikovurderinger må gjøres?

Dette med mer får du en dypere innsikt i på kurset. Foreleserne våre jobber daglig med solcelleinstallasjoner og har allerede flere års erfaring på temaet.

I tillegg til å gjennomføre dagskurs vil vi tilby en introduksjon til temaet som et nettbasert kurs. For deg som ønsker å sette deg litt inn i temaet på forhånd vil nettkurset være en perfekt mulighet. Trykk her for nettkurs.

Målgruppe

Rådgivere, faglig ansvarlig, saksbehandler og montører.