Nelfo

Innhold

Nye digitale solkurs

Solcellebransjen er i sterk vekst, og mange bedriftstak, låvetak og hustak fylles med solceller. Med ny teknologi følger det også med et krav om ny kunnskap. Nelfo har utviklet en digital kurspakke innen solcelleinstallasjon som gir god faglig innsikt og forståelse i ulike sider av en solcelleinstallasjon. Kurspakken er satt sammen av nettkurs, webinarer, veiledninger og en dokumentpakke. Det er en rød tråd i de ulike delene som samlet gir en god faglig plattform for å utføre solcelleinstallasjoner i boliger og næringsbygg. De ulike delene av kurspakken kan tas samlet eller hver for seg.

Anbefalt rekkefølge

Vi anbefaler at kursene tas i den rekkefølgen de er oppført i her, for de som ikke har spesiell kunnskap om solcelleinstallasjoner. For de som har god kunnskap om enkelte områder kan kursene tas enkeltvis.

Dokumentasjonspakken og veiledninger er gratis for Nelfos medlemmer. For andre vil dokumentasjonspakke og veiledninger fortløpende bli tilgjengelig for kjøp.