Jon-Steinar S. Hanstad

Direktør teknisk seksjon

Elektroteknikk og elsikkerhet. Regelverk for elektrobransjen, dokumentasjon, standardisering og ny teknikk.