Lars-Erik Lundgaard

Advokat M.N.A

Kontrakts- og entrepriserett, forbrukerentreprise, tilsynsloven med tilhørende forskrifter, individuell og kollektiv arbeidsrett, foreningsrett, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett, husleierett, forsikringsrett

Lars Erik Lundgaard har lang erfaring som advokat i Nelfo. Sitter bl.a. som representant i Finansklagenemnda, og deltar i arbeidet med standardisering av kontrakter. Fast medlem av Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom.

Sitter i NHOs Forum for offentlige anskaffelser. Foreleser på Nelfoskolen innenfor diverse juridiske områder.