Nelfo

Innhold

Ledergruppe

Ledergruppe
6 ansatte funnet med valgt filtrering.

Ove Guttormsen

Administrerende direktør

Cathrine Aspestrand

Direktør Arbeidslivseksjonen

Jobber med: Er Nelfo faste representant i div. arbeidspolitiske utvalg, arbeidsrett, kontrakts – og entrepriserett, mv

Les mer

Harald Lid

Direktør økonomi og organisasjon

Tore Strandskog

Direktør næringspolitikk

Jon-Steinar S. Hanstad

Direktør teknisk seksjon

Nils-Erik Magnell

Direktør Marked, Utvikling, Kompetanse