Nelfo

Innhold

Myndighetskontakt

Myndighetskontakt
4 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jon-Steinar S. Hanstad

Direktør teknisk seksjon

Jobber med: Elektroteknikk og elsikkerhet. Regelverk for elektrobransjen, dokumentasjon, standardisering og ny teknikk.

Tore Strandskog

Direktør næringspolitikk

Andreas Strømsheim-Aamodt

Fagsjef næringspolitikk

Vigdis Sværen

Fagsjef næringspolitikk