Nelfo sentralt

Nelfo sentralt
45 ansatte funnet med valgt filtrering.

Ove Guttormsen

Administrerende direktør

Anne Berit Lindhagen

Administrasjonssekretær

Cathrine Aspestrand

Direktør Arbeidslivseksjonen

Jobber med: Er Nelfo faste representant i div. arbeidspolitiske utvalg, arbeidsrett, kontrakts – og entrepriserett, mv

Les mer

Harald Lid

Direktør økonomi og organisasjon

Tore Strandskog

Direktør næringspolitikk

Jon-Steinar S. Hanstad

Direktør teknisk seksjon

Jobber med: Elektroteknikk og elsikkerhet. Regelverk for elektrobransjen, dokumentasjon, standardisering og ny teknikk.

Nils-Erik Magnell

Direktør marked, kompetanse og utvikling

Jobber med: Leder for marked, kompetanse og utviklingsseksjonen i Nelfo, herunder Nelfo+ (Nelfos kommersielle virksomhet).

Marius A. Saasen Strand

Kommunikasjonsdirektør

Terje Almquist

Senior systemutvikler

Elisabeth Alvestad

Leder opplæringsaktiviteter

Svein Arnesen

Prosjektdirektør Eliaden/ Salgssjef Elmagasinet

Espen Backe

Redaktør Elforlaget

Antonio M Barril

Lisens- og abonnementsansvarlig Febdok

Andrè Bartolozzi

Senior Systemutvikler

Joachim Berge-Bang

Advokat/Forhandler

Jobber med: Arbeidsrett, tariff, entreprise- og kontraktsrett, forbrukerjuss, personvern, internasjonale arbeidsforhold, forvaltningsrett

Les mer

Emir Cavka

Produkt- og markedskoordinator

Ben Gjerland

Daglig leder HLF

Matthias Gleiss

Senior systemutvikler

Jan Erik Gulliksen

Digital rådgiver og senior systemutvikler

Lisbeth Gulliksen

Ansvarlig resepsjon/sentralbord

Nina Heier Johansen

Koordinator

Svein Hjelmås

Salgsansvarlig Markeds- og kommunikasjonsseksjonen

Inger Elise Holden

Salg ISO-butikken

Gjermund Hovde

Markedssjef

Jobber med: Produktansvarlig/leder for Febdok, som er et markedsledende dataverktøy innen beregning av elektriske anlegg i Norge. Leder av Nelfoskolen. Nelfoskolen leverer kurs, nettkurs og konferanser spesielt tilpasset elektrobransjen. NK "Marked, kompetanse og utviklingsseksjonen".

Robina Kausar

Kurs- og markedskoordinator Nelfoskolen

Marie Kolderup

Fagsjef Elektroteknikk

Jobber med: Teknisk rådgivning til medlemsbedrifter, utvikling av nye markedsområder, webinarer, standardiseringsarbeid (NK82 Fotovoltaiske solenergisystemer og NK21 Sekundærbatterier og energilagringssystemer), utarbeide tekniske veiledere/artikler/verktøy, Elektropodden

Svein Harald Larsen

Fagsjef utdanning

Jobber med: Politisk påvirkningsarbeid innen norsk og internasjonal utdannings- og forskningspolitikk.

Les mer

Åge Lauritzen

Fagsjef nettbasert opplæring

Jobber med: Ansvarlig for Nelfos nettkursvirksomhet og leder for Elskolen – nettstudier for VG3 elektrofag, digital praksislogg for lærlinger og overgangskurs for nytt fagbrev.

Lars-Erik Lundgaard

Advokat M.N.A

Jobber med: Kontrakts- og entrepriserett, forbrukerentreprise, tilsynsloven med tilhørende forskrifter, individuell og kollektiv arbeidsrett, foreningsrett, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett, husleierett, forsikringsrett

Les mer

Tor Chr. Mortensen

Fagansvarlig Febdok, El og IKT

Bjørn Ivar Nordstrøm

Supportansvarlig Febdok

Eirik Remo

Fagsjef HMS

Jobber med: HMS, skadefri bygge og anleggsnæring, inkluderende arbeidsliv, sykefravær, strømulykker, ulykker og krise, fse-opplæring, førstehjelp, EE-avfall, Nelfo Integrator, tilsyn, internkontroll, rus og avhengighet, Akan-arbeide

Amila Šehić

Controller / Medlemsansvarlig

Bjørn Solberg

Utviklingsleder Febdok

Bjørn Spjutøy

Ansvarlig redaktør Elmagasinet

Rune Stiauren

Senior systemutvikler

Andreas Strømsheim-Aamodt

Fagsjef næringspolitikk

Glenn Rèmi Sundbakken

Produktsjef Eldata

Jobber med: Produktansvarlig/leder for Eldata, som er et tilbuds- og kalkulasjonsverktøy utviklet spesielt for elektrobransjen.

Vigdis Sværen

Fagsjef næringspolitikk

Else-Mona Tjemsland

Økonomisjef

Ingar Tukun

Fagsjef tariff og arbeidsmiljø

Jobber med: Hovedavtalen og overenskomster, arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven. Han er Nelfos representant i tvistesaker med EL & IT.

Les mer

Magne Vitsø

Mediegrafiker

Jobber med: Nettside, Elmagasinet og annet grafisk arbeid.

Mani Zoraghchi

IT-ansvarlig

Arne Øgård

Skole- og forlagssjef

Jobber med: Ansvar for Elforlaget og Elskolen. Lager bøker og digitale ressurser til informasjon og opplæring.

Sølvi Aasen

Prosjektkonsulent