Teknisk seksjon

Teknisk seksjon
4 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jon-Steinar S. Hanstad

Direktør teknisk seksjon

Jobber med: Elektroteknikk og elsikkerhet. Regelverk for elektrobransjen, dokumentasjon, standardisering og ny teknikk.

Erlend Magnus Løvstakken

Sivilingeniør Mikronett

Jo Søbstad Skjævesland

Fagsjef Elektroteknikk

Erik Helgedagsrud

Fagsjef Ekom

Jobber med: Elektroniske kommunikasjonssystemer. Elektroteknikk og elsikkerhet. Utarbeidelse og vedlikehold av Nelfo-dokumentasjon, standardisering og elkontroll.