Teknisk seksjon

Teknisk seksjon
2 ansatte funnet med valgt filtrering.

Jon-Steinar S. Hanstad

Direktør teknisk seksjon

Jobber med: Elektroteknikk og elsikkerhet. Regelverk for elektrobransjen, dokumentasjon, standardisering og ny teknikk.

Erlend Magnus Løvstakken

Sivilingeniør Mikronett