Ingar Tukun

Fagsjef tariff og arbeidsmiljø

Hovedavtalen og overenskomster, arbeidsmiljøloven, ferieloven, folketrygdloven. Han er Nelfos representant i tvistesaker med EL & IT.

Ingar har siden 2004 vært  meddommer i Follo tingrett, Asker og Bærum tingrett, samt Romerike tingrett vedr. arbeidsrettssaker. Holder kurs og foredrag.