Utdanning/kurs

Utdanning/kurs
8 ansatte funnet med valgt filtrering.

Svein Harald Larsen

Fagsjef utdanning

Jobber med: Politisk påvirkningsarbeid innen norsk og internasjonal utdannings- og forskningspolitikk.

Les mer

Arne Øgård

Skole- og forlagssjef

Jobber med: Ansvar for Elforlaget og Elskolen. Lager bøker og digitale ressurser til informasjon og opplæring.

Espen Backe

Redaktør Elforlaget

Synnøve Haram

Forlagsredaktør

Åge Lauritzen

Fagsjef nettbasert opplæring

Jobber med: Ansvarlig for Nelfos nettkursvirksomhet og leder for Elskolen – nettstudier for VG3 elektrofag, digital praksislogg for lærlinger og overgangskurs for nytt fagbrev.

Gjermund Hovde

Markedssjef

Jobber med: Produktansvarlig/leder for Febdok, som er et markedsledende dataverktøy innen beregning av elektriske anlegg i Norge. Leder av Nelfoskolen. Nelfoskolen leverer kurs, nettkurs og konferanser spesielt tilpasset elektrobransjen. NK "Marked, kompetanse og utviklingsseksjonen".

Robina Kausar

Kurs- og markedskoordinator Nelfoskolen

Elisabeth Alvestad

Leder opplæringsaktiviteter