HLF

Heisleverandørenes Landsforening

Innhold

Bli medlem

Som medlem i HLF blir du også en del en del av familien til Nelfo og NHO. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge.

Medlemsfordeler
Gjennom medlemskapet får du tilgang til en rekke fordeler. Juridisk rådgivning, faglig bistand, attraktive møteplasser, nyttige verktøy, relevante kurs og rabatterte innkjøpsordninger er noen eksempler. Les mer om medlemsfordeler og hvorfor du bør bli medlem her. 

Søknad om medlemskap
Dersom din bedrift ønsker å melde seg inn i HLF, må daglig leder sende skriftlig søknad. Den vil bli behandlet av styret i foreningen før innmelding kan skje. Søknad sendes til HLF v/ Ben Gjerland, PB 7175 Majorstuen, 0307 Oslo.  

Innmelding
Innmelding skjer gjennom NHOs nettsider.  Beregn medlemskontingent for din bedrift her. Ta kontakt med ben.gjerland@hlf.nelfo.no hvis du trenger hjelp!