Hva er HLF

HLF er Heisleverandørenes Landsforening. Gjennom landsforeningen Nelfo er vi tilknyttet NHO-systemet. Vi jobber for å bedre rammebetingelser i heisbransjen, og arbeider for at sikkerheten opprettholdes.

Bindeledd mellom bedrifter og myndigheter
HLF fungerer som et bindeledd mellom heisbransjen og norske myndigheter i forbindelse med regelverk og bransjens rammebetingelser.

Bransjens produkter
Heisbransjens produkter innbefatter alle typer løfteinnretninger i ulike typer bygg for befordring av personer og varer. Det gjelder heiser til kontor, hotell, institusjoner, industri, skip og offshore. Heisbransjen arbeider ikke med skiheiser, taubaner, bagasjetransportbånd eller lignende innretninger.

Fokus på sikkerhet
For HLF er sikkerheten, både for heisbrukere og personer som arbeider i heisbransjen, et viktig område. Organisasjonen arbeider kontinuerlig med sikkerhet innenfor gjeldende rammebetingelser som bransjen er underlagt.

Tariff
Tarifforhandlingene mellom Nelfo og EL&IT Forbundet/Heismontørenes Fagforening innebærer revisjon av Overenskomst for Heisfaget. Revisjonen gjennomføres hvert annet år i forbindelse med hovedoppgjøret mellom NHO og LO. HLF er tiltransportert ansvaret å gjennomføre forhandlingene på vegne av Nelfo. Styret i HLF deltar under disse forhandlingene.

Sekretariat
Sekretariatet i HLF arbeider tett med foreningens styre, og direkte med medlemsbedriftene. HLF er aktiv i forhold til norske myndigheter, styrende organer og organisasjoner i forbindelse med utvalgsarbeider og høringer der organisasjonene er bedt om å komme med en vurdering. Forskrifter og regler, tariffmessige forhold samt utdanningssystemet for heismontører er sentralt i dette arbeidet. Det jobbes med næringspolitiske saker og arbeidsgiverspørsmål. Bransjeforeningen deltar aktivt i de organer som er naturlig for heisbransjen.

Internasjonalt samarbeid
Heis som produkt er sterkt regulert av både nasjonale og internasjonale myndighetskrav (EU-direktiver og internasjonale standarder). HLF er derfor aktiv på europeisk plan gjennom ELA - European Lift Association, der det drøftes saker av organisasjons- og forskriftsmessig karakter. 

Fakta om HLF

Fakta om HLF
HLF ble grunnlagt i 1966 og har hatt tilknytning til NHO fellesskapet siden starten. HLF har seks medlemsbedrifter, som tilsammen omsetter for rundt 1.800 millioner kroner i året. 

Etiske retningslinjer
HLF har utarbeidet egne etiske retningslinjer. Disse kan du laste ned her