HLF

Heisleverandørenes Landsforening

Hva er Nelfo?

Nelfo er en landsforening i NHO som representerer heis, elektro, IT, ekom, automatisering og systemintegrasjon.

Nelfo er en landsforening i NHO som representerer heis, elektro, IT, ekom, automatisering og systemintegrasjon. Les mer her