Foto:

Intelligente transportsystemer kan gi mer transport for pengene

Foto:

Statsbudsjettet 2020: Norge må bli en pionernasjon i å bruke digitalisering og ny teknologi også i transportsektoren. Vi kan bygge ut og drifte infrastrukturen bedre og med lavere kostnad, men også øke kapasiteten i transportsystemet.

Digitalisering gir mer transport for pengene
Nelfo og Integra er glad for at det gis oppmerksomhet til ny transportteknologi i budsjettet, og vi trenger å innhente mer erfaring og kunnskap om hvordan teknologien kan mere vei for pengene.

Derfor trenger vi fullskala piloter for Samhandlende, intelligente transportsystemer (ITS)
Samhandlende, intelligente transportsystemer (ITS) er i så henseende en viktig satsning som kan gi økt trafikksikkerhet og legge til rette for mer autonome transportløsninger.

- Vi trenger flere fullskala piloter for samhandlende ITS, for å teste ut teknologien og tjenester i praksis, sier daglig leder i Integra, Vigdis Sværen i en kommentar. -  Her ligger Norge i front og vi kan skape en ny leverandørindustri som har et internasjonalt vekstpotensial.

Om Samvirkende ITS ved Erik Olsen, TØI
Samvirkende ITS er teknologier og applikasjoner som utnytter effektiv datautveksling mellom enheter, aktører og infrastruktur i transportsystemet. Hensikten er å forbedre mobilitet, sikkerhet, fremkommelighet og brukertilfredshet gjennom sanntids datautveksling og informasjonsdeling basert på trådløs kommunikasjon og smart teknologi i kjøretøy og mobile terminaler.

Tiltaket vil også gi muligheter for å begrense miljø- og klimautslipp samt arealforbruk gjennom styring av transporten og bedre fordeling mellom transportformene.