Foto:

ITB Brukerforum nr. 50

Kjell Petter Småge, Grønn Byggallianse og Arne Eggen, Integra får velfortjent kake etter ITB Brukerforum nr. 50. Foto:

Kaken er delt - erfaringer også. ITB Brukerforum nr 50 i rekken er vel gjennomført hos Odfjell Eiendom i samarbeid med Entro i Bergen. Hovedtema ble utfordringene ved bruk av komplekse tekniske installasjoner, eksempel varmepumper under avvikende driftsforhold. God opplæring av driftspersonell, tett dialog med gode rådgivere og kontinuerlig forbedringer har gitt resultater.

Dagens innledere var Helge Nygård i Odfjell Eiendom og Gard Morken i Entro.

Når utgangspunktet for prosjekteringen av varmepumper er feil får de som skal sikre tilfredse brukere og lavt energibruk en unødvendig vanskelig jobb. I Odfjell Eiendoms næringsbygg Nygårdsgaten 112 i Bergen sentrum ble dimensjonering av varmepumpe løsningene feil. Kjølebehovet ble et helt annet enn forutsatt og resultatet ble en kald bygning og mange klager. De opprinnelig valgte tekniske løsningene tok ikke høyde for endrede behov når f.eks. store «serverhaller» i bygningen flyttes ut.

Ved planlegging av tekniske løsninger i bygninger og hvor behovene endres både i byggeperioden og senere gir store utfordringer. Valgene som gjøres må ta høyde for større fleksibilitet men på en slik måte at stor grad av «bruk og kast» unngås. Stadige utskiftninger og ombygginger gir økt klimaavtrykk – det skal unngås. Forenklinger som gjør de tekniske anleggene enklere å drifte er viktig.

Typiske årsaker til dyr og dårlig drift er:

  • Varmepumper er overdimensjonert
  • Kjølebehovet er lavere enn antatt
  • For høy returtemperatur når spisslasten kobler seg inn
  • For lav returtemperatur uten spisslast

Automatisering kan i mindre grad kompensere for feil dimensjonering av anleggene.

Aktiv rådgivning fra både rådgivere og leverandører er vesentlig når mange hensyn og valg skal tas – tilfredse leietagere/brukere – lavt klimaavtrykk – høy grad av sikkerhet og komfort – muligheter for driftsavdelingen til å ta kontroll. Flere kritiske spørsmål til prosjekteringsgrunnlaget er ønsket, spesielt når resultatene skal kunne stå seg gjennom 50 til 70 år.

Byggebransjen har nok vært lite flinke til å gjennomføre konsekvensanalyser på ulike driftsscenarioer

Etter en tid med forbedringer og driftsopplæring fungerer Nygårdsgaten 112 nå tilfredsstillende.

ITB Brukerforum er møteplassen om digitalisering, teknologi og gjennomføringsmodeller. På møtene får deltagerne høre om byggeprosjekter, om metodene for suksess, men også diskusjoner om hvorfor det av og til ikke går helt som forventet.

ITB Brukerforum arrangeres av Integra i samarbeid med Grønn Byggallianse og finner sted 2 ganger årlig i Østfold, Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger.

ITB Brukerforum nr 50 i rekken viser at ønsket om mer dialog og erfaringsdeling blant utbyggere/eiendomsselskaper, rådgivere og leverandører er etterspurt. Mange har deltatt fra oppstarten i 2012 og vi gleder oss til fortsettelsen!

 Les om ITB Brukerforum Oslo hos Undervisningsbygg her.