Foto:

Digitalt Brukerforum samferdsel

Foto:

Tidspunkt: 25. november 2020 kl. 1300 til 1430 – PÅMELDINGSLENKE - Ingen deltageravgift – REGISTRER DEG SOM DELTAGER I DAG!

Inviter gjerne med en kollega eller andre som vil ha glede av å delta. De registrerte vil 2 dager før arrangementet motta påmeldingslenken i Teams

Brukerforum samferdsel skal bidra til å styrke dialogen mellom landets veieiere og leverandørindustrien. Dette vil vi gjøre gjennom tilrettelagte workshops.

Brukerforum samferdsel skal være:

  • møteplasser hvor deltagerne deler kunnskap og kompetanse
  • møteplasser hvor metoder om hvordan bærekraftige løsninger kan oppnås

Deltagere på brukerforum er ansatte hos landets veieiere og leverandører av tekniske løsninger og rådgivning innen automatiserings- og informasjonsteknologi i samferdsels-sektoren – tekniske løsninger som har til oppgave å øke fremkommeligheten, forutsigbarheten og sikkerheten i samferdselssektoren og med stor fokus på målsetningen om redusert klimaavtrykk og økt bærekraft.

Oppgavene er mange og omfattende. Vi planlegger nå 2 samlinger som vil vi fokusere på

Samling 1 – Om bærekraftige tekniske løsninger i veianlegg – tilstandsbasert vedlikehold

Automatiseringsløsninger er avgjørende for de fleste av anleggenes tekniske installasjoner, deres funksjoner og samvirke. Løsningene krever spesiell fagkompetanse og et aktivt forhold mellom kunde og leverandør. Teknikken skal leve lengre enn til utløp av garantiperioden, samt kunne tilpasses ny teknologi og nye funksjoner i anleggets levetid.

Innledning ved Vigdis Sværen i Integra og Geir-Olaf Nerlien i Statens vegvesen

Veieier presenterer utfordringene, behovene og kravene til vedlikehold ved avd. direktør Trond Michael Andersen i Statens vegvesen

Bruk av Tilstandsbasert vedlikehold iht. daglig drift og vedlikehold kan bidra til mer effektiv utnyttelse av tid og ressurser. Dagens teknologi åpner opp for å benytte avanserte IT-systemer til kontinuerlig innsamling av data fra ulike tekniske installasjoner. Gjennom prinsippet digital tvilling vil algoritmedrevne systemdiagnoser sammenligne optimalt tiltenkt driftssituasjon opp imot faktisk tilstand, og dermed kunne avdekke reelt behov for tilsyn oftere og mer presist. Per Klokset i Schneider Electric AS deler noe av sin kompetanse og erfaring med tilstandsbaserte vedlikeholdssystemer.

Diskusjon

Samling 2 – metoder/gjennomføringsmodeller er planlagt gjennomført våren 2021