Digitalt Industriforum – lærerikt og fremtidsrettet

Integra og RobotNorge avholdt 10. november Digitalt Industriforum om fremtidsrettet robotisering.

RobotNorge fortalte om hvordan de i samarbeid med sine kunder benytter roboter i kombinasjon med ny teknologi til å utvikle helt nye bruksområder for roboter, og nye tjenester. Her kombineres industrielle roboter med maskinsyn, kunstig intelligens og Virtual Reality. Flere spennende piloter og caser som er under utvikling og ble presentert.

En stor utfordring i avfallsbransjen er sortering av avfallet, samt HMS knyttet til manuell sortering. I Norge produseres mer enn 400 kg husholdningsavfall per innbygger, hvert år. RobotNorges bidrag til FNs bærekraftmål er å kombinere roboter med maskinsyn og kunstig intelligens for å finsortere avfallet. Dette for å øke renhetsgraden til avfall og øke gjenvinningsprosenten.

Wiig Gartneri har et utviklingsprosjekt for pakking av Piccolo-tomater, delfinansiert av Innovasjon Norge. I dag er dette et arbeid som krever stor manuell arbeidsinnsats, og utfordringen er å digitalisere tomatklasene slik at de skal kunne gjenkjennes og håndteres av en robot.

RoButcher - prosjektet er finansiert av EU og er et forskning- og utviklingsprosjekt som går over 3 år. Ni aktører deltar i prosjektet. Her benyttes kunstig intelligens, VR og andre avanserte algoritmer for robotisert nedstykking av gris. I dag er dette arbeid tungt, manuelt arbeid, og prosjektet er satt i gang blant annet på grunn av den høye HMS gevinsten for slaktere.

Q-meieriet på Jæren bygger nytt og fremtidsrettet produksjonsanlegg, med robotisert palletering og helautomatisert lager- og logistikkløsning for produkter som melk, yoghurt og juice. Meieriet har vokst ut av sine eksisterende lokaler og utvider sine produksjonslokaler med 8 500m3 til totalt 16 600 m2. Et helautomatisert lager og logistikkløsning gir høyere effektivitet, bedre ressursutnyttelse og bedre kvalitet på sluttproduktene.

Integras Industriforum skal bidra til å gjøre industrien i Norge konkurransedyktige i en stadig tøffere global konkurranse. Da må vi gjøre hverandre gode ved å utveksle kompetanse og erfaringer på tvers av forskjellige bransjer. Industriforum skal også bidra til å gi innhold til de nye teknologiområdene, og vise hvordan teknologi kan bidra til å skape verdi og lønnsomhet for kundene og leverandørene. Ikke minst skal vi vise verdien av automatisering og den kompetansen Integras medlemsbedrifter besitter.

Ønsker du å bli invitert til Integra Industriforum, ta kontakt med daglig leder i Integra, Vigdis Sværen.